Beantwoord vragen

Vragen blijven komen na verloop van tijd
Invoering

Introductie van de gloednieuwe Piltos Villa

Ik heb meer vrede sinds ik de beslissing heb genomen om te kopen en arkshelter.

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk vra­gen te beant­wo­or­den die elke gast heeft tij­dens zijn verbli­jf of voor­dat hij een boek­ing maakt.

Hoe laat is aankomst en vertrek?
Het apparte­ment is beschik­baar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Bespreek met ons of het apparte­ment mogelijk langer of eerder beschik­baar is.
Kun­nen bed­den wor­den verplaatst?

In slaap­kamer 1 (voorkeur voor oud­ers) kan alleen het kinderbed­je wor­den aangepast. In slaap­kamer 2 (bij voorkeur voor kinderen) kun­nen de twee een­per­soons­bed­den wor­den omge­bouwd tot een tweep­er­soons­bed met een breedte van 160 cm of een fam­i­liebed met een breedte van 240 cm.

Mobiliteit zon­der auto

Een fiets is gratis beschik­baar, bijvoor­beeld om kleine hoeveel­he­den bood­schap­pen te doen.  Daar­naast is er de zoge­naamde “Net­lin­er”, zo flex­i­bel als een taxi en zo goed­koop als een BUS.

https://moovitapp.com/index/de/%C3%96PNV-line-NETLINER-RheinRuhr-3749–1014262-680532–14

Als u geen auto heeft, kun­nen wij  “Ik doe graag de eerste bood­schap­pen samen met de auto.

De dicht­st­bi­jz­i­jnde bushalte

De dicht­st­bi­jz­i­jnde bushalte is halte “Ger­st­sen­hof” en is te voet in 6 minuten te bereiken. 

Lijn 385

Koffieze­tap­pa­raat

Bij het boeken kunt u aangeven of  een Senseo-pad­ma­chine of een fil­ter­ma­chine dient aan­wezig te zijn. De fil­ters zijn mee te nemen en hebben maat 4?????

Brood­jes en winkelen

In het dorp is een klein winkelt­je (Kon­sum am Eifel­steig) met bood­schap­pen en brood­jes van de bakker. Om daar te komen, lenen we onze fiet­sen graag gratis uit. Er ongeveer 15 minuten en terug slechts 5 minuten. 

Val­beveilig­ing / bedhek

Het is mogelijk om een uit­val­beveilig­ing te mon­teren. Neem voor aankomst con­tact met ons op.

Extra bed / kinderbed

Het bed 120 x 60 kan in drie standen wor­den geplaatst: 

A: Matras bovenop (baby)

B: Matras hele­maal naar bene­den (kind kruipt en trekt zichzelf op)

C: Zon­der zijhekken. Het kind ver­laat zelf­s­tandig het bed.

Daar­naast bepaal je zelf of het bed bij de oud­ers (slaap­kamer 1)  of opgesteld in slaap­kamer 2. 

Annuleren wegens Corona
Als de inci­den­tiewaarde van de stad­sre­gio Aken op het moment van uw verbli­jf accom­mo­datie niet mogelijk maakt,
wij storten uit­er­aard het volledi­ge bedrag terug.
Hoe hoog is de inci­den­tiewaarde in de regio?

Is er een test­cen­trum op het terrein?
Ja, er zijn twee testcentra:
Negatieve test bij aankomst
accordeon inhoud
Welke coronaregels gelden voor dag­tocht­en in Ned­er­land of België

Hieron­der vind je een overzicht van de coro­na­maa­trege­len in Ned­er­land, Duit­s­land en Bel­gië. De rode sec­ties geven aan wat er is veran­derd sinds de laat­ste actie-samenvatting.

Maa­trege­lenowaiv­er – D

Wat zijn de toe­lat­ing­seisen bij aankomst in Ned­er­land en België

Web­for­mule “Cross­ing Bor­ders” — Maa­trege­len voor het grens­ge­bied Eure­gio Maas-Rijn

[reviews_rating theme="dark"]