Conditie

Er zijn hier geen kleine lettertjes

Conditie

Er zijn hier geen kleine lettertjes

De boekingsprijs is inclusief: 

bed­den­goed
hand­doeken
laat­ste schoon­maak
Ver­bruik­skosten voor elek­triciteit, water en ver­warm­ing
WLAN/WIFI
Basis­ser­vice artike­len: toi­let­pa­pi­er, keuken­rol, vaat­wastablet­ten, afwas­mid­del, keuken­pa­pi­er, etc.

Informatie over het bindende boekings-/reserveringscontract:

We mak­en een bindende reserver­ing na ont­vangst van een aan­be­tal­ing, die we fac­tur­eren in overeen­stem­ming met de boekingsopdracht.

Houd er reken­ing mee dat uw reserver­ing bindend wordt zodra de vereiste aan­be­tal­ing is betaald.

Het fac­tu­urbedrag is con­tant betaal­baar uiter­lijk bij de sleutelover­dracht. We accepteren uw bankover­schri­jv­ing graag ruim voor uw aankomst.

Houd er reken­ing mee dat u uw reken­ing niet ter plaatse kunt betal­en met een acceptgiro/creditcard.

De basis van het reserver­ingscon­tract is de reserveringsbevestiging.

Aankomst- en vertrektijden:

Het apparte­ment is beschik­baar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Bespreek met ons of het apparte­ment mogelijk langer of eerder beschik­baar is.

Regels voor het gebruik van wifi:

We zullen het down­load­en van ille­gale films of andere overtredin­gen melden.

Bij een boek­ing in ons vakantiehuis komen de oud­ers overeen dat zij aansprake­lijk zijn voor het gebruik door hun kinderen.

De gasten/personen die in onze vakantiewon­ing verbli­jven of de won­ing hebben geboekt op het moment van bewezen mis­bruik zijn aansprake­lijk voor eventuele overtredingen.

In dit geval wor­den de bijbe­horende boek­ings­gegevens doorgegeven aan onze advo­caat en wor­den de juridis­che kosten in reken­ing gebracht.

Elke gast die bij ons boekt, accepteert deze praktijk.

Kun je je reis niet starten?

Wij raden u aan een annu­ler­ingsverzek­er­ing af te sluiten.

Annu­lerin­gen:

De ver­w­erk­ing wordt uit­gevo­erd vol­gens de voor­waar­den van de DTV (Duitse Verenig­ing voor Toerisme).

Corona-opmerking:

U kunt 24 uur voor aankomst kosteloos annuleren als de wet­gev­er u van­wege Coro­na niet toes­taat te reizen.

[reviews_rating theme="dark"]