Conditie

Er zijn hier geen kleine lettertjes

Conditie

Er zijn hier geen kleine lettertjes

De boekingsprijs is inclusief: 
  • bed­den­goed
  • hand­doeken
  • laat­ste schoonmaak
  • Ver­bruik­skosten voor elek­triciteit, water en verwarming
  • WLAN/WIFI
  • Basis­ser­vice artike­len:
    toi­let­pa­pi­er, keuken­rol, vaat­wastablet­ten, afwas­mid­del, keuken­pa­pi­er, etc.

Informatie over het bindende boekings-/reserveringscontract:

Na ont­vangst van een aan­be­tal­ing mak­en wij een bindende reserver­ing, die wij fac­tur­eren overeenkom­stig de boekingsopdracht.

Houd er reken­ing mee dat uw boek­ing bindend wordt zodra de vereiste aan­be­tal­ing is betaald.

Het fac­tu­urbedrag dient uiter­lijk bij de sleutelover­dracht con­tant of per pin/creditcard te wor­den voldaan. Wij accepteren uw bankover­schri­jv­ing graag tijdig voor uw aankomst.

Basis van het reserver­ingscon­tract is de boekingsbevestiging.

Aankomst- en vertrektijden:

Het apparte­ment is beschik­baar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Laat ons gerust weten of het apparte­ment langer of eerder beschik­baar is.

Wi-Fi-gebruik­sregels:

Wij zullen het down­load­en van ille­gale films of andere overtredin­gen melden.

Door ons vakantiehuis te boeken, gaan oud­ers ermee akko­ord dat zij aansprake­lijk zijn voor het gebruik door hun kinderen.

Voor eventuele overtredin­gen zijn aansprake­lijk de gasten/personen die zich op het moment van bewezen mis­bruik in ons vakantiehuis bevin­den of het huis hebben geboekt.

In dit geval wor­den de betr­e­f­fende boek­ings­gegevens doorgegeven aan onze advo­caat en wor­den de juridis­che kosten in reken­ing gebracht.

Elke gast die bij ons boekt, accepteert deze procedure.

Kunt u uw reis niet starten?

Wij raden u aan een reisan­nu­ler­ingsverzek­er­ing af te sluiten.

Annu­lerin­gen:

Als de boek­ing vóór 22.00 uur, tot 7 dag(en) vóór het incheck­en wordt gean­nuleerd, wor­den er geen kosten in reken­ing gebracht. Als u min­der dan 7 dag(en) voor het incheck­en annuleert, wor­den er kosten in reken­ing gebracht. Annuleert u min­der dan 1 dag voor het incheck­en, dan wordt een toes­lag van 100% van het totaalbedrag in reken­ing gebracht.

[reviews_rating theme="dark"]