privacy

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Frühling

Ook dat is nodig

Het privacybeleid

De verklaring inzake gegevensbescherming is geen rocket science en is alleen bedoeld om u te laten zien wat er met uw gegevens gebeurt:

De volgende gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens op deze website. Het is bedoeld om u uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat u kunt verwachten als u gebruik maakt van onze aanbiedingen.

Achternaam en contact van de verantwoordelijke persoon volgens artikel 4 para. 7 AVG

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

smokkelaarsnest
Theissen familie
Kirschensteinweg 17
52156 Monschau
Telefoon +49 2472 912988
E-mail: fewo@schmugglernest.de

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Duitse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

De bescherming van uw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons.

De websitebeheerder houdt zich aan het principe van gegevensvermijding. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt zoveel mogelijk vermeden. Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Algemene informatie over gegevensverwerking

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te bieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6 par. 1 verlicht. een EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, is artikel 6 par. 1 verlicht. c AVG als rechtsgrond.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6 par. 1 verlicht. d AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerste belang, dient artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG als rechtsgrondslag voor verwerking.

Gegevens wissen en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-regelgeving, wet- of andere regelgeving waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

informatie over het onderzoek, Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
Bij elk bezoek aan onze website worden automatisch persoonsgegevens verzameld en verwerkt. De volgende gegevens worden verzameld om bezoekersstatistieken over het gebruik van deze website op te stellen, de website te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen:

(1)    Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2)    Het besturingssysteem van de gebruiker
(3)    De internetprovider van de gebruiker
(4)    Het IP-adres van de gebruiker
(5)    Datum en tijd van toegang
(6)    Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bezoekt
(7)    Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De logbestanden kunnen IP-adressen of andere gegevens bevatten die toewijzing aan een gebruiker mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de link naar de website van waaruit de gebruiker op de website komt of de link naar de website waarnaar de gebruiker overstapt persoonsgegevens bevat.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG.

doel van gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie bewaard blijven.

Opslag van de logbestanden
Opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats.

Ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG.

Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag daarbuiten is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker.

Gebruik van cookies 
Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd bent over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden ingesteld op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

contactformulieren

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website staan contactformulieren die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze data zijn:

Voor-en achternaam,
Bedrijf,
Adres,
E-mailadres,
telefoonnummer
jouw bericht
Aankomstdatum, vertrekdatum
Andere verzoeken / informatie

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
(1)    Het IP-adres van de gebruiker
(2)    Datum en tijd van registratie

Uw toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt gegeven door het verzendproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit kader worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 para. 1 verlicht. een AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid. 1 verlicht. f AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG.

doel van gegevensverwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. Indien contact per e-mail plaatsvindt, is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is afgelopen wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact opnemen zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie
Verder worden persoonsgegevens niet doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er een wettelijke basis voor toestemming is, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om gegevens vrij te geven (informatie voor rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken; informatie voor overheidsinstanties die gegevens ontvangen vanwege wettelijke voorschriften zoals socialezekerheidsinstanties, belastingdiensten, enz.) of als we derden inschakelen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim om onze claims af te dwingen.

Online boeken via onze website

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website kunt u kamers en hotelaanbiedingen boeken. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en contactpersoon, leeftijd (bij boeking voor kinderen), gegevens van medereizigers (titel, voornaam, achternaam), verblijfsdata ( aankomstdatum, vertrekdatum), geboekte kamers, tijdstip van boeking, wensen, betalingsgegevens.

Wanneer u een online boeking maakt vanaf onze websites, gebeurt dit via het online reserveringssysteem bedrijfsnaam, bedrijfsadres, land. Alle boekingsgegevens die u invoert, worden versleuteld verzonden. Onze contractpartner heeft zich ertoe verbonden om uw verzonden gegevens te behandelen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Zij neemt alle organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen. U kunt de gegevensbeschermingsvoorschriften van de bedrijfsnaam hier bekijken http://internetadresse/datenschutzerklaerung.

Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, werd een aparte ordergegevensverwerking afgesloten met de naam van het bedrijf.

In dit kader worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om de boeking te verwerken en voor communicatie.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is het afsluiten van een accommodatiecontract met de gebruiker. De rechtsgrond voor de overdracht van de gegevens is artikel 6 para. 1 verlicht. a AVG (toestemming) en artikel 6 para. 1 verlicht. b AVG (verwerking ter uitvoering van een contract). De verzonden gegevens worden opgeslagen in onze hotelsoftware en gebruikt om het contract uit te voeren.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om de boekingsaanvraag te verwerken en de betalingstransacties te verwerken.

4. Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van een contractuele relatie zullen we de ontvangen gegevens verwijderen zodra aan de nationale, commerciële of contractuele bewaarvereisten is voldaan.

5. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact opnemen zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

plug-ins en tools

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestelling gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google-weblettertypen

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartenservice via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Routeplanner Google Maps

Als u onze routeplanner wilt gebruiken, bijvoorbeeld om uw weg naar ons te plannen, moet u uw vertrekpunt en bestemming invullen. Deze gegevens worden geleverd door de Google Maps-kaartservice van Google Inc. verwerkt. Door Google Maps te gebruiken, kan informatie over uw gebruik (met name het IP-adres van uw computer) naar een server van Google Inc. overgebracht naar en opgeslagen in de Verenigde Staten. Over de verdere verwerking van gegevens door Google Inc. wij hebben geen invloed. Lees ook de gebruiksvoorwaarden in de Google Maps-kaart als u de dienst wilt gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de gegevensverwerking door Google Inc. Als u akkoord gaat, gebruik de kaart dan niet of deactiveer de Javascript-functie in uw browser om slechts een beperkt beeld te krijgen.

sociale media

Op onze website vind je de buttons van de bekende social media netwerken. Bij activering worden bepaalde gegevens naar het betreffende sociale-medianetwerk verzonden, bijvoorbeeld: het adres van de website waarop de geactiveerde knop zich bevindt, datum en tijd waarop de website is opgeroepen of de knop is geactiveerd, informatie over de gebruikte browser en de gebruikt besturingssysteem, uw huidige IP-adres.

In detail ontstaan de volgende speciale kenmerken voor de sociale medianetwerken:

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk-knop” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook “Vind ik leuk”-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php .

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

kinderen

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen onder de 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder de toestemming van hun ouders of voogden.

Rechten van betrokkenen

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

(1) Recht op informatie

U kunt bij de verantwoordelijke om bevestiging vragen of er persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking aanwezig is, kunt u bij de verantwoordelijke voor de volgende gegevens informatie opvragen:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 para. 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit kader kunt u informatie opvragen over de passende garanties volgens: Artikel 46 AVG te informeren in verband met de doorgifte

(2) Recht op rectificatie

U heeft recht op correctie en/of aanvulling op de verantwoordelijke als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

(3) Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen:

 1. als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. als u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 par. 1 AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of voor redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Als de beperking van de verwerking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

(4) Recht op gegevenswissing

a) Verplichting om te wissen
U kunt de verantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking volgens art. Artikel 6 lid. 1 verlicht. a of artikel 9, lid. 2 verlicht. a AVG en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking.
 3. Je legt vlg. Artikel 21 lid. 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient conform. Artikel 21 lid. 2 DSGVO bezwaar tegen de verwerking.
 4. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 6. De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid. 1 AVG.


b) Informatie aan derden

Heeft de verantwoordelijke de persoonsgegevens over u openbaar gemaakt en is hij/zij acc. Artikel 17 lid. 1 AVG zal hij passende maatregelen nemen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u als betrokkene wilt dat ze verwijderd worden het is allemaal gekoppeld aan dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

c) Uitzonderingen
Het recht op gegevenswissing bestaat niet als verwerking noodzakelijk is

 1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak uit te voeren die van algemeen belang is of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9 para. 2 verlicht. h en i evenals artikel 9 para. 3 AVG;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden vlg. Artikel 89 lid. 1 AVG, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt, of
 5. om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

(5) Recht op informatie

Indien u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft doen gelden, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit blijkt onmogelijk of kost een onevenredige inspanning.

U heeft tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

(6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder gehinderd te worden door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming vlgs. Artikel 6 lid. 1 verlicht. a AVG of artikel 9 para. 2 verlicht. een AVG of op een contract acc. Artikel 6 lid. 1 verlicht. b AVG is gebaseerd en
 2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere mensen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen.

(7) Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op basis van artikel 6, lid. 1 verlicht. e of f AVG om bezwaar aan te tekenen; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij heeft u – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

(8) Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

(9) Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Dit geldt niet als het besluit

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
 2. is toegestaan op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen te beschermen of
 3. gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9 para. 1 AVG, tenzij artikel 9 para. 2 verlicht. a of g AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen bedoeld in (1) en (3) zal de verantwoordelijke passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke persoon , om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal de klager informeren over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens nodig heeft, neem dan contact op met:

smokkelaarsnest
Bernd Theissen
Kirschensteinweg 17
52156 Monschau
Telefoon +49 2472 912988
E-mail: fewo@schmugglernest.de